Hiển thị kết quả duy nhất

2,510,000,000 
3,380,000,000 
4,500,000,000