Hiển thị kết quả duy nhất

1,199,000,000 
2,005,000,000 
1,355,000,000 
1,319,000,000 
2,179,000,000 
2,189,000,000 
1,656,000,000 
1,899,000,000 
2,424,000,000