Hiển thị kết quả duy nhất

542,000,000 
725,000,000 
360,000,000 
385,000,000