Hiển thị kết quả duy nhất

1,499,000,000 
2,130,000,000 
2,949,000,000 
1,499,000,000 
1,699,000,000 
1,969,000,000