Hiển thị kết quả duy nhất

675,000,000 
393,000,000 
455,000,000